Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ HỆ ĐỘNG LỰC (bản update)

Đăng ngày: 18-02-20

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ HỆ ĐỘNG LỰC

Thời gian dự kiến: Ngày 14 - 15 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn

            Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khoa Toán - Ứng dụng tổ chức hội nghị khoa học về PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ HỆ ĐỘNG LỰC.

Thành phần tham gia hội nghị khoa học:gồm các giảng viên Khoa Toán - Ứng dụng và các giảng viên từ các trường đại học trong và ngoài nước như Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, ĐHQG Tp.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quy Nhơn, Viện Toán học Việt Nam,… sinh viên khoa Toán - Ứng dụng và học viên cao học ngành Toán Giải tích có quan tâm.  

          Thời gian thực hiện dự kiến:

         Từ 7h00 ngày 14 Tháng 03 năm 2020 đến 12h00 ngày 15 tháng 03 năm 2020.

            Địa điểm dự kiến:

          Cơ sở chính, trường Đại học Sài Gòn - 273 An Dương Vương, Quận 5, TP- HCM. 

Ban tổ chức:  Phạm Hoàng Quân, Phan Hoàng Chơn, Lê Minh Triết,

                        Võ Hoàng Hưng, Trương Hoàng Huy.

Đăng kí tham dự xin liên hệ qua đỉa chỉ mail:thhuy@sgu.edu.vn   

Danh sách báo cáo mời:

1. Nguyễn Hữu Dư – Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội

2. Đinh Nho Hào - Viện Toán học Việt Nam

3. Nguyễn Thiệu Huy - Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Lương Đăng Kỳ - Đại học Quy Nhơn

5. Đoàn Thái Sơn - Viện Toán học Việt Nam

6. Nguyễn Văn Hoàng - Viện Toán học Việt Nam

7. Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Đại học Thái Nguyên

8. Hà Duy Hưng - Đại học Sư Phạm Hà Nội

9. Vũ Đỗ Huy Cường - ĐH Khoa học Tự Nhiên - TP.HCM

10. Mai Đức Thành - ĐH Quốc tế, ĐHQG TP HCM

11. Nguyễn Văn Đức - ĐH Vinh

12. Nguyễn Anh Tú - Viện Toán học Việt Nam

        Chương trình hội nghị:

         Section I (14/3/2020) Chair : Lê Minh Triết

                      1. Đinh Nho Hào                8h30-9h20

                      2. Nguyễn Văn Đức           9h25-9h55

        Coffee Break                                     9h55-10h25

                      3. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 10h25-10h55

                     4. Lương Đăng Kỳ             11g00-11h30

        Section II (14/3/2020) Chair : Võ Hoàng Hưng

                     1. Nguyễn Hữu Dư           14h00-14h50

                     2. Đoàn Thái Sơn             14h55-15h25

       Coffee Break                                   15h25- 15h55

                      3. Nguyễn Văn Hoàng      15h55-16h25

                     4. Hà Duy Hưng               16h30-17h00

      Section III (15/3/2020) Chair : Đặng Đức Trọng

                     1. Nguyễn Thiệu Huy      8h30-9h20

                      2. Mai Đức Thành            9h25-9h55

Coffee Break                                   9h55-10h25

                3. Vũ Đỗ Huy Cường      10h25-10g55

               4. Nguyễn Anh Tú           11h00-11h30

Title and Abstract


Bài cùng chuyên mục: