Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán 2021

Đăng ngày: 20-05-22

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN 2021

1. Bản mô tả CTĐT định hướng nghiên cứu:

l1

l2

 

Xem chi tiếttại đây

2. Bản mô tả CTĐT định hướng ứng dụng:

l3

l4

Xem chi tiết tại đây


Bài cùng chuyên mục: