Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích 2021

Đăng ngày: 04-05-22

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH 2021

1. Bản mô tả CTĐT định hướng nghiên cứu:

BMTTGT20221BMTTGT20222

Xem chi tiết tại đây

2. Bản mô tả CTĐT định hướng ứng dụng:

BMTTGT20223bmttgt20224

Xem chi tiết tại đây


Bài cùng chuyên mục: