Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM KỲ THI NGÀY 20, 21/8/2022

Đăng ngày: 04-08-22

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 20, 21/8/2022

12

Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 3-5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


Bài cùng chuyên mục: