Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo về việc tổ chức chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEM theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đăng ngày: 14-07-22

THÔNG BÁO

về việc tổ chức chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEM theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

 

1

Sinh viên đăng kí tham gia chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEM theo mẫu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1esUl6ndHBpog1N5OBKxG_iQp-JOeuTBuDrFdaZ69nV8/edit?usp=sharing

Hạn cuối đăng kí: 10 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2022.


Bài cùng chuyên mục: