Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Danh sách dự kiến xét Công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Đăng ngày: 08-07-22

Nhằm phục vụ cho đợt xét Công nhận tốt nghiệp Đợt 3 năm 2022 (ngày xét 12/07/2022), Phòng Đào tạo trường ĐH Sài Gòn cung cấp 02 danh sách:

1. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (dự kiến).

2. Danh sách sinh viên chưa được Công nhận tốt nghiệp (dự kiến) kèm lý do chưa được công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên xem 02 danh sách trên và phản hồi (nếu có sai sót) về email VPK Toán - Ứng dụng: fma@sgu.edu.vn.

Lưu ý: 

- Sinh viên chưa được Công nhận tốt nghiệp cần kiểm tra lý do chưa được công nhận tốt nghiệp.

- Sinh viên Khóa 18 (xét tốt nghiệp đúng tiến độ) đã tích lũy đủ tín chỉ (dù còn nợ CĐR) cần báo cáo xử lý gấp (ví dụ: chưa quy đổi môn, xét chứng chỉ thiếu,...).

Hạn cuối: 17 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022.


Bài cùng chuyên mục: