Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2

Đăng ngày: 27-06-22

Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2:
Theo kết luận của Hội đồng xét CNTN Đợt 2 Năm 2022:
1. Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ CĐR tham gia xét TN Đợt 2 Năm 2022 đến 17g, 28/06/2022.
Sau thời điểm nói trên, bắt đầu nhận CĐR cho Đợt 3 Năm 2022 đến 17g, 05/07/2022.
2. Sinh viên có kết quả thi đạt nhưng chưa được cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản, ƯDCNTT trong DH
(danh sách đã được gửi về Phòng Đào tạo) được tạm thời công nhận để xét công nhận tốt nghiệp.
3. Trong các đợt xét TN sau, Nhà trường khuyến khích: ở thời điểm đúng tiến độ,
SV nộp CĐR ngay khi có chứng chỉ, không cần đợi tích lũy đủ số học phần quy định.

Bài cùng chuyên mục: