Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo thời gian bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2021-2022

Đăng ngày: 13-06-22

Thông báo về thời gian bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2021-2022:
Địa điểm: (cơ sở chính)
- Phòng A.314 (Bộ môn LL&PPDHBMT)
- Phòng A.315 (Bộ môn Đại số và Bộ môn Toán tin)
- Phòng A.316 (Bộ môn Giải tích)
Thời gian: ngày 11/6/2022 (danh sách đính kèm)
Để buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp các bạn sinh viên vui lòng có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Giải tích
Đại số
LLPP
Toán tin

Bài cùng chuyên mục: