Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đăng ngày: 05-04-22

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC  

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH:  7140209

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 08/2020


MỤC LỤC

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Sư phạm Toán học. 4

2. Thông tin chung về CTĐT ngành Sư phạm Toán học. 4

3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn. 4

4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Toán - Ứng dụng. 6

5. Mục tiêu của CTĐT (POs - programme Objectives) ngành Sư phạm Toán học. 6

6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs – Programme Learning Outcomes) ngành Sư phạm Toán học. 6

7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán học. 9

8. Tiêu chí tuyển sinh, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp của ngành Sư phạm Toán học. 10

9. Chiến lược và phương pháp dạy học của CTĐT ngành Sư phạm Toán học. 10

10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá của CTĐT ngành Sư phạm Toán học. 11

11. Hệ thống tính điểm.. 19

12. Cấu trúc của chương trình dạy học ngành Sư phạm Toán học. 20

13. Danh sách học phần trong chương trình dạy học ngành Sư phạm Toán học. 21

14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Sư phạm Toán học. 24

15. Sơ đồ chương trình dạy học ngành Sư phạm Toán học. 32

16. Kế hoạch dạy học ngành Sư phạm Toán học. 33

17. Mô tả các học phần

 

Chi tiết xem tại đây: Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Sư phạm toán

. 36


Bài cùng chuyên mục: