Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Đăng ngày: 05-04-22

             ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                                                            

                                   

                                                                                                                            

                                                            CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                                                                 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

                                                  (Kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-ĐHSG ngày 24 tháng 12 năm 2019

                                                                                     của Trường Đại học Sài Gòn)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên chuyên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: SƯ PHẠM TOÁN HỌC

- Tiếng Anh: MATHEMATICS EDUCATION

2. Mã số chuyên ngành:7140209

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Thời gian đào tạo:4 năm

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung (Mục tiêu chung của CTĐT là những phát biểu có tính khái quát và dài hạn về những gì CTĐT có thể mang lại cho người học, phù hợp với sứ mạng của ngành và của nhà trường).

Chương trình đào tạo (CTĐT) nhằm đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Toán học cho xã hội; có đạo đức tốt, đam mê nghề nghiệp và có tinh thần phụng sự tổ quốc; có kiến thức nền tảng vững chắc về Toán học và Phương pháp giảng dạy; có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy sáng tạo.    

2. Mục tiêu cụ thể (thường được xem là sự cụ thể hóa mục tiêu chung của CTĐT, thể hiện những gì người học có thể đạt được sau khi tốt nghiệp).

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo Sư phạm Toán học sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể (viết tắt là PO) như sau:

              - PO1: Người tốt nghiệp có đạo đức và đam mê nghề nghiệp, có tinh thần phục vụ đất nước.

           - PO2: Người tốt nghiệp có nền tảng vững chắc về giáo dục học, tâm lý học; vận dụng thành công các lý luận và phương pháp dạy học Toán, và sử dụng thành thạo các công nghệ thích hợp nâng cao hiệu quả giảng dạy Toán học.

              - PO3: Người tốt nghiệp có nền tảng vững chắc về Toán học; có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu.

III. CHUẨN ĐẦU RA

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học theo quy định, người học sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ của giáo dục đại học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

A. KIẾN THỨC

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo (CTĐT) Sư phạm Toán học cụ thể hóa các kiến thức thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (Programme Learning Outcomes – gọi tắt là “PLOs”) chia ra thành 2 phần:

1. Kiến thức chung

PLO 1: Áp dụng hiệu quả các kiến thức toán học, giáo dục học, khoa học xã hội và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Kiến thức chuyên môn

PLO 2: Nghiên cứu Toán học trong mối quan hệ giữa các chuyên ngành toán học, giữa toán học với các ngành khoa học khác.

PLO 3: Phân tích thành thạo chương trình sách giáo khoa Toán học bậc phổ thông dựa trên các quan điểm giáo dục Toán học hiện đại.

PLO 4: Thiết kế và triển khai các chiến lược giảng dạy và sử dụng các kỹ thuật dạy học, công nghệ vào dạy học để đạt được mục tiêu đề ra.

PLO 5: Đánh giá chất lượng dạy và học Toán để cải tiến liên tục.

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 6: Giao tiếp hiệu quả đa phương tiện trong lĩnh vực Toán học và xã hội, trong môi trường đa văn hoá; đọc và hiểu thành thạo sách Toán bằng tiếng Anh.

PLO 7: Làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả ở vị trí là thành viên tích cực hay trưởng nhóm.

2. Kỹ năng chuyên môn

PLO 8: Vận dụng thành thạo các dạng tư duy trong Toán học và tư duy sáng tạo vào giảng dạy toán và nghiên cứu khoa học.

PLO 9: Tư vấn cho học sinh và phụ huynh về các vấn đề của học sinh trong học tập và giao tiếp; hướng nghiệp cho học sinh.

C. THÁI ĐỘ

PLO 10: Thể hiện tác phong và đạo đức nhà giáo; thực hiện trách nhiệm xã hội.

PLO11: : Đam mê nghề nghiệp, luôn khát khao sáng tạo và học tập suốt đời.

IV. SỰ TƯƠNG QUAN NHẤT QUÁN GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

POs PLOs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 X X X
2 X X X X X X X X X
3 X X X X X X

PLOs: CĐR cấp CTĐT

POs: Mục tiêu cụ thể của CTĐT.

(Đánh dấu X thể hiện sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra)

V. KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học có thể:

- Giảng dạy bộ môn Toán ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, trường chuyên, tư thục và quốc tế.

- Giảng dạy Toán bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông cho các lớp tăng cường tiếng Anh, với mức độ đọc và hiểu một tài liệu toán.

- Học tập, nâng cao trình độ ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đối với các chuyên ngành thuộc ngành Toán học hoặc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán thuộc ngành Khoa học giáo dục.

VI. CÁC CHUẨN ĐẦU RA ĐÃ THAM KHẢO

Các chương trình, tài liệu trong nước: các chuẩn đầu ra của các CTĐT: CTĐT Sư phạm Toán trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh,

Các chương trình, tài liệu quốc tế: chuẩn đầu ra của CTĐT Sư phạm Toán của Đại học St. Theresa International College và Missouri State University

TRƯỞNG KHOA

TS. Phan Hoàng Chơn

                    HIỆU TRƯỞNG

                           PGS.TS. Phạm Hoàng Quân


Bài cùng chuyên mục: