Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ngày: 04-04-22

BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN CƠ BẢN/TUYỂN SINH
1. Tên chương trình
Cử nhân Sư phạm Toán học
2. Mã ngành
7140209
3. Bậc trình độ trong khung trình độ quốc gia
Đại học - Bậc 6
4. Niên khóa bắt đầu áp dụng bản đặc tả chương trình này
2022 - 2023 (K23)
5. Tên trường cấp bằng
Đại học Sài Gòn
6. Tên khoa quản lý chương trình
Khoa Toán – Ứng dụng
7. Website của chương trình/khoa

Website tiếng Việt: http://fma.sgu.edu.vn/

Website tiếng Anh:

8. Tên bằng cấp
Cử nhân Sư phạm Toán học
9. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp

- Giảng dạy bộ môn Toán ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, tư thục và quốc tế.

- Giảng dạy Toán bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông cho các lớp tăng cường tiếng Anh, với mức độ đọc và hiểu một tài liệu toán.

Quá trình tự đánh giá

Nhóm tự đánh giá chương trình Sư phạm Toán gồm 14 người chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tự đánh giá và viết SAR. Nhóm tự đánh giá chương trình được thành lập theo quyết định số 1034/QĐ-ĐHSG ngày 09/06/2020 và 1115/QĐ-ĐHSG ngày 02/06/2021. Quá trình tự đánh giá được triển khai từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2022. Báo cáo tự đánh giá được viết từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 để phản ánh các kết quả đánh giá chương trình trong giai đoạn 06/2016 – 06/2020.

Báo cáo tự đánh giá

Cấu trúc và nội dung của báo cáo bao gồm:

+ Phần 1: Giới thiệu về Báo cáo tự đánh giá, Hệ thống ĐBCL bên trong của ngành Sư phạm toán, tóm tắt Khoa Toán - Ứng dụng và CTĐT ngành Sư phạm toán;

+ Phần 2: Báo cáo tự đánh giá bao gồm 08 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí kiểm định của AUN;

+ Phần 3: Điểm mạnh, điểm cần khắc phục và giải pháp cải tiến.

+ Phần 4: Các phụ lục và minh chứng

10. Các năng lực cốt lõi của sinh viên tốt nghiệp

A. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

B. GIẢNG DẠY

C. ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

D. TƯ VẤN CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

E. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ QUI ĐỊNH

F. ĐÓNG GÓP CHO ĐƠN VỊ VÀ NHÀ TRƯỜNG

G. GIAO TIẾP

H. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. NGOẠI NGỮ

J. HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

K. PHẨM CHẤT

L. BỔ SUNG NĂNG LỰC

11. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh theo các phương thức sau: (mới nhất của năm 2021)

-Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia theo năm.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

12. Phương thức đào tạo

- Số tín chỉ: 132 tín chỉ

- Độ dài chương trình: 4 năm

- Loại hình đào tạo: trực tiếp tại trường

- Các thời điểm tiếp nhận sinh viên: tháng 9

13. Ngôn ngữ dạy và học
Tiếng Việt
14. Đảm bảo chất lượng

(chỉ cần tóm tắt)

- Các bên liên quan của chương trình: Nhà nước, Nhà trường, Nhà tuyển dụng, Giảng viên, Sinh viên và Cựu Sinh viên.

- Cơ chế lấy ý kiến phản hồi: Phiếu đánh giá môn học, khảo sát, workshop, báo cáo

- Các mục tiêu chất lượng:

- Các chứng chỉ kiểm định đã đạt chuẩn Quốc gia ở cấp trường, cấp chương trình:

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy chứng nhận ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-KĐCL ngày 29/3/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

-Kiểm định chương trình Sư phạm Toán cấp Quốc gia : Chưa có.

- Các chứng chỉ kiểm định đã đạt chuẩn quốc tế ở cấp trường, cấp chương trình: Chưa có.

15. Lãnh đạo chương trình và cán bộ hỗ trợ tuyển sinh

- Phụ trách chương trình: Nguyễn Thị Thanh Lan, email: nttlan@sgu.edu.vn, số điện thoại: 0986914900.

- Chuyên viên phụ trách tư vấn tuyển sinh: Hồ Hoàng Yến, email: hhyen@sgu.edu.vn, số điện thoại: 0937550198

 

Chi tiết xem tại đây: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH


Bài cùng chuyên mục: