Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Tổ chức - Nhân sự

Danh sách các tổ bộ môn Khoa Toán - Ứng dụng

Đăng ngày: 24-01-22

STT Họ tên viên chức Học hàm, học vị  Bộ môn Chức vụ
1 Chế Thị Kim Phụng Tiến sĩ Đại số Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Lương Thái Bình Tiến sĩ Giảng viên
3 Phan Hoàng Chơn PGS.TS Giảng viên cao cấp
4 Nguyễn Sum PGS.TS Giảng viên cao cấp
5 Phan Đức Tuấn Tiến sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Vân Khánh Thạc sĩ Giảng viên
7 Lê Minh Triết PGS.TS Giải tích Trưởng Khoa - Trưởng bộ môn
8 Phạm Hoàng Quân PGS.TS Hiệu trưởng
9 Phan Trung Hiếu Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Thanh Bình Tiến sĩ Giảng viên
11 Trương Hoàng Huy Thạc sĩ Giảng viên
12 Bùi Đình Thắng Thạc sĩ Giảng viên
13 Trần Đức Thành Tiến sĩ Giảng viên
14 Hồ Hoàng Yến Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn - Trợ lý đào tạo SPT
15 Phạm Sỹ Nam Tiến sĩ Phương pháp toán Trưởng bộ môn
16 Nguyễn Ái Quốc Tiến sĩ Giảng viên
17 Hoa Ánh Tường Tiến sĩ Chủ tịch công đoàn
18 Trần Sơn Lâm Thạc sĩ Giảng viên
19 Đỗ Thị Diên Thạc sĩ Giảng viên
20 Võ Hoàng Hưng PGS.TS Toán tin ứng dụng Trưởng bộ môn
21 Lê Minh Tuấn Tiến sĩ Giảng viên
22 Tạ Quang Sơn PGS.TS Giảng viên cao cấp
23 Lê Thị Tuyết Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
24 Lê Thái Sơn Tiến sĩ Toán kinh tế Trưởng bộ môn
25 Lương Thị Hồng Cẩm Tiến sĩ Giảng viên
26 Phan Tất Hiển Tiến sĩ Giảng viên
27 Nguyễn Văn Huấn Tiến sĩ Phó trưởng khoa
28 Nguyễn Thị Thanh Lan Tiến sĩ Giảng viên
29 Thái Trần Phương Thảo Thạc sĩ Giảng viên
30 Trương Phúc Tuấn Anh Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn
31 Nguyễn Trần Minh Thư   Chuyên viên  
32 Nguyễn Thi Quỳnh Như    
33 Võ Thị Tú  Quỳnh    
34 Thái Doãn  Chương   Nghỉ việc không lương  
35 Hoàng Đức  Thắng   Nghỉ việc không lương