Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Tổ chức - Nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

Đăng ngày: 24-01-22

DANH SÁCH CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG
           
STT HỌ TÊN MÃ VC Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trương Phúc Tuấn Anh 10154 Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn
Trợ lý đào tạo TUD
2 Nguyễn Lương Thái Bình 10134 Tiến sĩ Giảng viên
3 Trần Thanh Bình 10135 Tiến sĩ Giảng viên
4 Lương Thị Hồng Cẩm 11204 Tiến sĩ Giảng viên
5 Phan Hoàng Chơn 10874 PGS.TS Giảng viên
6 Thái Doãn Chương 20129    
7 Đỗ Thị Diên 10932 Thạc sĩ Giảng viên
8 Phan Tất Hiển 10985 Tiến sĩ Giảng viên
9 Phan Trung Hiếu 10873 Thạc sĩ Giảng viên
10 Nguyễn Văn Huấn 10933 Tiến sĩ Phó trưởng khoa
11 Võ Hoàng Hưng 11381 PGS.TS Trưởng bộ môn
12 Trương Hoàng Huy 10934 Thạc sĩ Trợ lý NCKH
13 Nguyễn Thị Vân Khánh 10144 Thạc sĩ Giảng viên
14 Trần Sơn Lâm 10145 Thạc sĩ Giảng viên
15 Nguyễn Thị Thanh Lan 10904 Tiến sĩ Giảng viên
16 Phạm Sỹ Nam 11202 Tiến sĩ Trưởng bộ môn
17 Lê Thị Tuyết Ngọc 10935 Thạc sĩ Giảng viên
18 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11313 Cử nhân Chuyên viên
19 Chế Thị Kim Phụng 10986 Tiến sĩ Trưởng bộ môn
20 Phạm Hoàng Quân 10126 PGS.TS Hiệu trưởng
21 Nguyễn Ái Quốc 10987 Tiến sĩ Giảng viên
22 Võ Thị Tú Quỳnh 11419 Thạc sĩ Chuyên viên
23 Lê Thái Sơn 10903 Tiến sĩ Trưởng bộ môn
24 Tạ Quang Sơn 11072 PGS.TS Giảng viên
25 Nguyễn Sum 11372 PGS.TS Giảng viên
26 Bùi Đình Thắng 10131 Thạc sĩ Giảng viên
27 Trần Đức Thành 11489 Tiến sĩ Giảng viên
28 Thái Trần Phương Thảo 11006 Thạc sĩ Giảng viên
29 Nguyễn Trần Minh Thư 11482 Thạc sĩ Chuyên viên
30 Lê Minh Triết 10826 PGS.TS Trưởng khoa
Trưởng bộ môn
31 Lê Minh Tuấn 11107 Tiến sĩ Giảng viên
32 Phan Đức Tuấn 11051 Tiến sĩ Giảng viên
33 Hoa Ánh Tường 10510 Tiến sĩ Chủ tịch công đoàn
34 Hồ Hoàng Yến 10936 Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo SPT