Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo v/v đăng kí môn học bổ sung học kì I năm học 2021-2022

Đăng ngày: 27-08-21

Thông báo v/v đăng kí môn học bổ sung học kì I năm học 2021-2022, đính kèm theo "Danh sách học phần/môn học thuộc các môn chung mở bổ sung học kì I năm học 2021-2022" và "Danh sách nhóm/lớp bị hủy do số lượng đăng ký quá ít"

https://drive.google.com/file/d/1QRvyzcX1u_f1JrlWE50nCh1M3lH1b1k4/view?usp=sharing


Bài cùng chuyên mục: