Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học-Tô pô

Đăng ngày: 25-07-21

Kính gửi Quý cơ quan/Quý đại biểu,

Kính mời Quý cơ quan/Quý đại biểu tham dự Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học-Tô pô (viết tắt: DAHITO 2021) tại Thái Nguyên, ngày 21-23/10/2021.

(http://math.ac.vn/conference/DAHITO2021)

Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần, là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong nước thông báo và thảo luận về các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học, Tô pô và các lĩnh vực liên quan.

Xin được gửi tới Quý cơ quan/Quý đại biểu bản Thông báo số 2 và Poster của Hội nghị (trong file đính kèm).

Đăng ký báo cáo và tham dự: đăng ký trên trang web của hội nghị hoặc qua email tới địa chỉ hndahito@gmail.com. Thời hạn đăng ký: 20/8/2021.

Kính nhờ Quý cơ quan/Quý đại biểu chuyển thông tin này tới các đồng nghiệp quan tâm. 

Kính thư,

Thay mặt Ban Tổ chức

Thư ký hội nghị

Phạm Thị Ngọc

Poster

 Thông báo số 2


Bài cùng chuyên mục: