Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo về việc đăng ký Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá 18, năm học 2021-2022

Đăng ngày: 14-07-21

Thông báo về việc đăng ký Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá 18, năm học 2021-2022.

Văn phòng Khoa Toán Ứng dụng thông báo đến sinh viên khoá 18 về quy trình đăng kí khoá luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 như sau:

1/ VP Khoa thông báo danh sách tên đề tài khoá luận cho sinh viên trên facebook văn phòng khoa.

2/ Sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp chọn đề tài và gửi đơn đăng ký khoá luận tốt nghiệp về cho VP khoa.

3/ VP khoa tổng hợp đơn đăng ký khoá luận của sinh viên và gửi cho giảng viên hướng dẫn.

Lưu ý: Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Ban chủ nhiệm Khoa Toán - Ứng dụng khuyến khích các bạn sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp và mỗi một khoá luận tốt nghiệp chỉ được làm bởi 1 sinh viên. Hạn cuối sinh viên gửi đơn đăng ký về cho VP khoa là ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Thông_báo_KLTN_2021-2022

Danh_sach_ten_đe_tai_khoa_luan_2021_gui_sinh_vien


Bài cùng chuyên mục: