Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) Đợt 3 Năm 2021

Đăng ngày: 11-07-21

--- Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) Đợt 3 Năm 2021 ---

Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) Đợt 3 Năm 2021 (gồm 3 file đính kèm):

SV liên quan nếu có các vấn đề vui lòng phản hồi về cho VP khoa, trước 11g, 11/07/2021 để kịp thời cập nhật thông tin phục vụ buổi họp xét CNTN Đợt 3 (ngày 13/07/2021).

Lưu ý là Hội đồng xét vẫn tiếp tục nhận bổ sung CĐR (qua mail về P. Đào tạo) cho đến hạn chót 17g, 13/07/2021 (các kết quả tốt nghiệp nếu có sẽ được bổ sung sau buổi họp xét TN)

DSSV tốt nghiệp dự kiến đợt 3

DSSV chưa tốt nghiệp dự kiến K16

DSSV chưa tốt nghiệp dự kiến K17


Bài cùng chuyên mục: