Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo v/v thay thế chứng chỉ tiếng Anh xét công nhận tốt nghiệp cho SV K17

Đăng ngày: 27-06-21

Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 17 được xét công nhận tốt nghiệp đúng tiến độ, Nhà trường đồng ý cho sinh viên được nộp Chứng chỉ B (Quốc gia) được cấp trước ngày 15 tháng 1 năm 2020 đối với sinh viên các ngành đào tạo không chuyên Tiếng Anh. Sinh viên nộp Chứng chỉ B Quốc gia (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17g00 ngày 29/6/2021 (thứ 3) để Nhà trường xét CNTN bổ sung cho sinh viên. Việc nộp Chứng chỉ B quốc gia được cấp trước 15/01/2020 thay cho Chứng chỉ Bậc 3/6 (Khung NLNN Việt Nam) hoặc tương đương sẽ áp dụng cho các đợt xét CNTN trong năm 2021 đối với SV khối sư phạm và ngoài sư phạm.

Lưu ý:

- SV chụp hình bản gốc Chứng chỉ và Thẻ sinh viên (để biết SV khoa nào, khóa mấy…) và gửi qua email Phòng Đào tạo sau đó nộp bản cứng. - Áp dụng cho sinh viên Khóa 17 trở về trước.

- Theo Quy chế đào tạo hiện hành, nếu SV sử dụng chứng chỉ giả làm điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ.
- Đối với những SV đang ở vùng bị phong tỏa hoặc bị cách ly cần gửi Chuẩn đầu ra qua email: đề nghị SV ghi rõ Họ tên, Mã số SV, Lớp, Khoa/ngành, số điện thoại liên lạc… để thuận tiện cho việc nhập dữ liệu và liên lạc.


Bài cùng chuyên mục: