Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo v/v thực hiện khảo sát Lấy ý kiến người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục

Đăng ngày: 09-12-20

Thông báo v/v thực hiện khảo sát Lấy ý kiến người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục
- Căn cứ vào kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2020;
- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và góp phần cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo; Sinh viên vui lòng tham gia
- Nhà Trường có tiến hành hai khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục
Thời gian khảo sát: từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 20/12/2020.
Hình thức khảo sát: online thông qua Google Form

  • Link khảo sát Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học: https://bit.ly/366rgWI
  • Link khảo sát Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục: https://bit.ly/2J8MwCH
Sinh viên vui lòng tham gia hai khảo sát trên để công tác đảm bảo chất lượng của Nhà Trường đạt kết quả tốt.

Bài cùng chuyên mục: