Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KÌ 2 NH 2019 - 2020

Đăng ngày: 13-03-20

Thông báo v/v tổ chức dạy học trực tuyến Học kì 2 NH 2019 - 2020.

- Thời gian bắt đầu học từ 7h ngày 16 tháng 3 năm 2020.

- Các bạn sinh viên trong quá trình học có thắc mắc về bài học trong mỗi khóa học sẽ trực tiếp phản ánh về cho các thầy cô cố vấn học tập của mình để kịp thời được giải đáp và xử lý.

- Danh sách và số điện thoại của các thầy cô cố vấn học tập của từng lớp:

   + DTO16A1: Thầy Hoa Ánh Tường (0909248906).

   + DTO16B1: Thầy Trương Hoàng Huy (0968679372).

   + DTU1161: Cô Thái Trần Phương Thảo (0778770018).

   + DTU1162: Cô Lương Thị Hồng Cẩm (0984572498).

   + DTO17A1: Thầy Trần Thanh Bình (0913700735).

   + DTO17B1: Thầy Phan Đức Tuấn (0932109312).

   + DTU1171: Cô Nguyễn Thị Vân Khánh (0989990280).

   + DTU1172: Thầy Trương Phúc Tuấn Anh (0918307098).

   + DTO1181: Cô Chế Thị Kim Phụng (0916918008).

   + DTO1182: Cô Nguyễn Thị Thanh Lan (0986914900).

   + DTU1181: Thầy Lê Thái Sơn (0938988282).

   + DTU1182: Cô Hồ Hoàng Yến (0937550198).

   + DTO1191: Cô Lê Thị Tuyết Ngọc (0776670171).

   + DTU1191: Thầy Hoàng Đức Thắng (0972895923).

   + DTU1192: Thầy Trần Chí Hiếu (0762648056).

23bc2fdafdd0068e5fc113c239b3ebb910e749a871e144f896f26dac34e3

 


Bài cùng chuyên mục: