Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo về việc học trực tuyến ngày 04/03 và 05/03/2020

Đăng ngày: 02-03-20

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các bạn sinh viên, nhà trường đã quyết định sẽ triển khai học E-learning. Do đó các bạn sinh viên có tiết học 2 môn "Phân tích xử lý ảnh" và "Cấu trúc dữ liệu" vào thứ 4 và thứ 5 (04,05/03/2020) sẽ tiến hành học online.
Các bạn sinh viên vui lòng theo dõi kế hoạch học tập và thông báo của giảng viên thông qua hệ thống học online.
https://hoctructuyen.sgu.edu.vn/
Để đăng nhập vào lớp học, các bạn sinh viên sử dụng email theo định dạng:
- username : mã số sinh viên
- pass : yyyymmdd ( dựa vào ngày tháng năm sinh chính chủ)

* Nếu hệ thống báo ko đúng password thì nhập pass: 20200101
Lý do: do thông tin đào tạo ko tìm ra ngày sinh của đối tượng sẽ set mặc định là “20200101“


Bài cùng chuyên mục: