Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo về việc xét chọn sinh viên, học viên cao học tham gia dự tuyển học bổng sau đai học ngành Toán ở Mỹ (Đại học Bang New Mexico) và Đại học Paul Sabatier, Toulouse (Pháp).

Đăng ngày: 05-02-20

Thông báo:
Khoa Toán - Ứng dụng thông báo về việc xét chọn sinh viên, học viên cao học tham gia dự tuyển học bổng sau đai học ngành Toán ở Mỹ (Đại học Bang New Mexico) và Đại học Paul Sabatier, Toulouse (Pháp).
Số lượng: 01 - 03 suất. (Số lượng có thể tăng giảm tùy chất lượng của ứng viên có thể tuyển hơn 03 suất hoặc không có ứng viên đạt chuẩn thì sẽ không tuyển).
Điều kiện:
- Sinh viên năm 4 hoặc cuối năm 3 khoa Toán - Ứng dụng, Đại học Sài Gòn đã hoặc sắp tốt nghiệp.
- Học viên cao học ngành Toán Giải tích đã hoặc sắp tốt nghiệp.
- Yêu thích Toán học.
- Trình độ Anh văn dự kiến IELTS 6.5 (không quá hạn 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc điểm TB tích lũy thuộc loại giỏi tính đến thời điểm nộp hồ sơ (đã trừ những môn đang nợ không phải là môn Toán). Nghĩa là những SV có điểm TB loại khá vẫn có thể nộp hồ sơ nếu những môn thấp điểm không phải là môn Toán.
- Học viên cao học ngành Toán Giải tích.
Hồ sơ bao gồm:
1) CV (ứng viên tự kiếm mẫu, viết CV tốt là một điểm ưu tiên)
2) Bảng điểm hoặc bằng tốt nghiệp.
3) Chứng chỉ anh văn IELTS 6.5 (nếu chưa có cần ghi rõ trong CV chừng nào có).
Hồ sơ gửi về Thầy Lê Minh Triết qua email: lmtriet@sgu.edu.vn trước 12g ngày 30/03/2020. Lưu ý đây là vòng sơ tuyển các ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp hay chứng chỉ anh văn vẫn có thể nộp hồ sơ sau khi có đầy đủ hồ sơ sẽ bổ sung sau.
Trân trọng.


Bài cùng chuyên mục: