Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

Chương trình học bổng Cryptis (Master về mật mã toán và tin) Thạc sĩ ngành mật mã (định hướng toán hoặc tin học) tại ĐH Limoge

Đăng ngày: 05-02-20

Chương trình học bổng Cryptis (Master về mật mã toán và tin) Thạc sĩ ngành mật mã (định hướng toán hoặc tin học) tại ĐH Limoge, Pháp có trang web với thông tin chi tiết ở đây: 
Thời hạn đăng ký là 6h chiều giờ Việt Nam, ngày 29 tháng 2, 2020. 

Bài cùng chuyên mục: