Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC MINI WORKSHOP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG, LÝ THUYẾT TỐI ƯU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN THÁNG 7 NĂM 2019

Đăng ngày: 28-06-19

Nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu khoa học, khoa Toán - Ứng dụng tiến hành hoạt động khoa học cấp khoa với nội dung dự kiến như sau:

   - 01 hội thảo Hội thảo về phương trình đạo hàm riêng và các vấn đề liên quan với 06 báo cáo mời các công trình nghiên cứu của các nhà Toán học trong và ngoài nước.

- 01 hội thảo cho Hội thảo về lý thuyết tối ưu và các vấn đề liên quan với 06 báo cáo mời các công trình nghiên cứu của các nhà Toán học trong và ngoài nước.

Thành phần tham dự:

- Khách mời, các giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên có quan tâm.

Chương trình dự kiến:

- Địa điểm P.HB305 Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM.

- 02 hội thảo khoa học cấp Khoa dự kiến có khoảng 12 báo cáo. Mỗi báo cáo
có thời gian kéo dài từ 30 phút – 35 phút do các nhà khoa học có uy tín báo
cáo.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 8g00 ngày 05 Tháng 07 năm 2019.
Buổi sáng: Hội thảo về phương trình đạo hàm riêng và các vấn đề liên quan.

Buổi chiều: Hội thảo về lý thuyết tối ưu và các vấn đề liên quan.

Các báo cáo mời:

PGS.TS. Kiều Phương Chi, Đại học Sài Gòn

TS. Tạ Quang Sơn, Đại học Sài Gòn

TS. Lê Minh Triết, Đại học Sài Gòn

TS. Trần Vũ Khanh, Đại học Tân Tạo

PGS.TS. Cao Hoàng Tân, Đại học Suny, Hàn Quốc

TS. Nguyễn Minh Tùng, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Đức Vinh, Đại học Tôn Đức Thắng

GS. Rabian Wangkeeree, Đại học Naresuan, Thái Lan

GS. Narin Penot, Đại học Naresuan, Thái Lan

GS. Somyot Plubtieng, Đại học Naresuan, Thái Lan