Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Đăng ngày: 20-07-18

- Các bạn sinh viên đọc danh sách giảng viên hướng dẫn bên dưới (chi tiết đề tài xem trong link tên giảng viên) và đăng ký thực hiện Nghiên cứu khoa học theo cú pháp như sau: tên tiêu đề email đăng ký: MSSV_HoVaTenSV_Lop_HovaTenGiangVien, gởi về địa chỉ htntran@sgu.edu.vn, hạn chót đăng ký: thứ 6 (27/07/2018).

1. TS. Lê Minh Triết.

2. TS. Trần Thanh Bình.

3. TS. Nguyễn Ái Quốc (đề tài số 01).

4. TS. Nguyễn Ái Quốc (đề tài số 02).

5. TS. Phạm Sỹ Nam.

Lưu ý:

+ Nếu đăng ký đề tài của TS. Nguyễn Ái Quốc thì ghi thêm phần nội dung trong email đăng ký là đề tài số 01 hoặc 02.

+ Mỗi đề tài chỉ được thực hiện bởi 01 sinh viên.


Bài cùng chuyên mục: