Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo lịch học Ôn tập Olympic từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018

Đăng ngày: 12-01-18

- Ngày 22/01/2018 (thứ 2)  17g00 - 19g30: Đại số - phòng C.B009

- Ngày 23/01/2018 (thứ 3) 17g00 - 19g30: Giải tích - phòng HB.405

- Ngày 24/01/2018 (thứ 4) 17g00 - 19g30: Giải tích - phòng HB.405

- Ngày 25/01/2018 (thứ 5) 17g00 - 19g30: Đại số - phòng HB.405

- Ngày 26/01/2018 (thứ 6) 17g00 - 19g30: Đại số - phòng HB.405


Bài cùng chuyên mục: