Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo lịch học Ôn tập Olympic từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018

Đăng ngày: 12-01-18

- Ngày 15/01/2018 (thứ 2)  17g00 - 19g30: Đại số - phòng C.B009

- Ngày 16/01/2018 (thứ 3) 17g00 - 19g30: Giải tích - phòng C.A510

- Ngày 17/01/2018 (thứ 4) 17g00 - 19g30: Giải tích - phòng C.A510

- Ngày 18/01/2018 (thứ 5) 17g00 - 19g30: Đại số - phòng C.A504

- Ngày 19/01/2018 (thứ 6) 17g00 - 19g30: Đại số - phòng C.A507


Bài cùng chuyên mục: