Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Quy chế - Quy định

Một số quy định về Thi học phần đối với sinh viên Khoa Toán - Ứng dụng

Đăng ngày: 12-12-17

1. Khi đi thi sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu nhận diện.

2. Giờ thi:

Ca 1:

+ Môn chung: có mặt tại phòng thi lúc 7g00, tính giờ làm bài 7g30.

Ca 2:

+ Môn chung: có mặt tại phòng thi lúc 9g30, tính giờ làm bài 10g00.

+ Môn chuyên ngành: có mặt tại phòng thi lúc 09g15, tính giờ làm bài 09g30.

Ca 3:

+ Môn chung: có mặt tại phòng thi lúc 12g00, tính giờ làm bài 12g30.

Môn chuyên ngành: có mặt tại phòng thi lúc 12g00, tính giờ làm bài 12g15.

Ca 4:

+ Môn chung: có mặt tại phòng thi lúc 14g30, tính giờ làm bài 15g00.

Môn chuyên ngành: có mặt tại phòng thi lúc 14g15, tính giờ làm bài 14g30.