Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo lịch điều chuyển phòng học môn Giải tích hàm một biến ngày 24/11 và 25/11

Đăng ngày: 23-11-17

- Thứ 6 (24/11 tiết 8,9,10): từ B.109 chuyển sang Hội trường C
- Thứ 7 (25/11 tiết 1,2,3): từ B.108 chuyển sang C.105


Bài cùng chuyên mục: