Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Quy chế - Quy định

Các Quy chế - Quy định

Đăng ngày: 19-10-16

1. Quy chế đào tạo tín chỉ 43.

2. Quy chế đào tạo liên thông VLVH 36.

3. Quy định thời gian của các tiết học.

4. Tổ chức dạy học bộ môn Giáo dục thể chất từ năm 2016.

5. Quy định số 1166/ĐHSG-ĐT về xét công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học, cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

6. Quy định số 736/ĐHSG-ĐT về thời gian tối đa học tại trường.

7. Quy định số 147/ĐHSG-ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo hệ Đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

8. Quy định về Tổ chức dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng từ năm 2017.

9. Quy định đánh giá điểm rèn luyện

10. Quy định xét tốt nghiệp năm học 2018

11. Hướng dẫn xác nhận các loại giấy tờ cá nhân theo yêu cầu của sinh viên

12. Quy định học phí năm học 2017 - 2018

13. Quy trình rút môn học

14. Biên chế năm học hệ liên thông Vừa làm vừa học Khóa 17

15. Kế hoạch đào tạo toàn khóa hệ liên thông Vừa làm vừa học ngành Sư phạm Toán

16. Quy định đăng ký môn học hệ liên thông Vừa làm vừa học

17. Một số vấn đề về đào tạo hệ liên thông Vừa làm vừa học

18. Một số vấn đề về Thi học phần.

19. Quy định về đóng học phí đúng hạn theo quy định của trường

22. Quy định xử lý sinh viên không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

21. Quy định về việc hoãn thi

22. Quy định về việc cấp bảng điểm học tập

23. Quy định về việc cấp bảng sao văn bằng chứng chỉ

24. Một số vấn đề cần lưu ý về năm học 2018 - 2019