Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Đào tạo: Liên thông

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 02-11-17

- Các bạn sinh viên Liên thông đăng ký học lại tại Văn phòng Khoa HB.405, hạn chót 24/11/2017, đóng tiền ở phòng Kế hoạch - Tài chính trước rồi mới đem biên lai lên Văn phòng Khoa đăng ký. Các bạn sẽ học lại chung với Lớp Liên thông K17. Thời khóa biểu hiện tại chưa có nên các bạn phải theo dõi thường xuyên trên web Khoa ở mục Đào tạo Liên thông.


Bài cùng chuyên mục: