Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Biểu mẫu cho sinh viên

Đăng ngày: 19-10-16

1. Giấy xác nhận sinh viên (đăng ký online)

2. Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng (đăng ký online)

3. Giấy xác nhận nghĩa vụ quân sự (đăng ký online)

4. Đơn đề nghị miễn giảm học phí

5. Hướng dẫn đánh giá Điểm rèn luyện

6. Mẫu Biên bản họp lớp.

7. Mẫu Phiếu đánh giá điểm rèn luyện.

8. Khóa luận tốt nghiệp

9. Thực tập tốt nghiệp

10. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

11. Đơn xin tạm nghỉ học (Bảo lưu)

12. Đơn xin đi học lại

13. Đơn xin phòng

14. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

15. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

16. Đơn đề nghị xét trợ cấp dân tộc

17. Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội

18. Mẫu đơn kê khai thông tin sinh viên

 


Bài cùng chuyên mục: