Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kỳ I năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 14-09-17

1. Các bạn sinh viên tra cứu danh sách, xem ở cột Giấy tờ cần bổ sung và làm theo hướng dẫn.

- Danh sách hỗ trợ chi phí học tập

- Danh sách miễn, giảm học phí

- Danh sách trợ cấp dân tộc

- Danh sách trợ cấp xã hội

2. Sinh viên nào chưa có tên trong tất cả các danh sách trên, được nộp bổ sung đơn đề nghị và các giấy tờ xác nhận hợp lệ mới nhất năm 2017 để nhà trường lập danh sách bổ sung cùng với khóa 17. (Các bạn sinh viên có thể tải các mẫu đơn tại phần Biểu mẫu sinh viên của web Khoa Toán - Ứng dụng).

3. Sinh viên liên hệ nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên - HB.206, lầu 2 khu Hiệu Bộ, cơ sở chính.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/09/2017 - 22/09/2017. Quá thời hạn quy định trên, phòng Công tác sinh viên sẽ không nhận giải quyết bất cứ trường hợp khiếu nại, thắc mắc nào.


Bài cùng chuyên mục: