Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Thông báo: Sinh viên

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

Đăng ngày: 26-07-17

- Thời gian: ngày 04/08/2017 từ 08g30 - 11g00.

- Địa điểm:

+ Hệ Đại học: Giảng đường B.

+ Hệ Cao đẳng: Phòng họp A.

* Lưu ý: khi đi nhận bằng tốt nghiệp đem theo thẻ sinh viên và CMND để trình cho cán bộ phát bằng kiểm tra.


Bài cùng chuyên mục: