Get Adobe Flash player

Trang chính ›   Nghiên cứu khoa học

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học Toán học năm 2017 tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đăng ngày: 23-05-17

1. Thời gian, địa điểm
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến vào Chủ nhật, ngày 22/10/2017.
2. Nội dung 
Công bố và thảo luận về các công trình nghiên cứu mới nhất của các tác giả cề các lĩnh vực:
- Toán lý thuyết ;
- Toán ứng dụng;
- Lí luận và phương pháp giảng dạy Toán và đổi mới giáo dục.
3. Thành phần
Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các báo cáo viên từ các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
4. Yêu cầu của báo cáo
- Toàn bộ bài viết dài không quá 8 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; cách trên 2,5 cm; dưới 3 cm; lề trái cách 2,5 cm; lề phải cách 2cm, dãn dòng Multiple 1.3. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
- Bài viết có cấu trúc theo thứ tự như sau: Tên bài bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh (chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa: 3 - 5 từ; nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.
- Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông, cách ghi như sau:
+ Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viêt là: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
+ Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang).
- Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ.
5.  Đăng ký tham dự và gửi bài 
- Gửi báo cáo toàn văn trước ngày 15/7/2017 qua địa chỉ email: khoatoan.sp2@moet.edu.vn hoặc gửi trực tuyến trên website: khoatoan.hpu2.edu.vn.
- Những báo cáo được phản biện đồng ý sẽ được lựa chọn đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Đăng ký qua Phiếu đăng ký trực tuyến.
- Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 22/9/2017.
6. Thông tin liên hệ
- Mọi thông tin liên quan đến hội thảo được đăng tải trên website: khoatoan.hpu2.edu.vn
- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS Trần Minh Tước - Trưởng Khoa Toán, điện thoại: 0916841717, email: tranminhtuoc@hpu2.edu.vn.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo rộng rãi và tạo điều kiện để các nhà khoa học, giảng viên, báo cáo viên viết bài và tham dự Hội thảo.


Bài cùng chuyên mục: